?????????
قابل توجه اولیا و دانش آموزان عزیز

به اطلاع میرساند،دبیرستان هیئت امنایی حق شناس جهت رشد و شکوفایی دانش آموزان در زمینه آموزشی و آمادگی کامل برای «حضور در جلسه امتحانات خرداد ماه» اقدام به برگزاری آزمون جامع در ۴هفته از تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱ تا پایان اردیبهشت ماه نموده است.

هریک از این آزمون ها فقط در خصوص ۶درس علوم ، ریاضی ، زبان انگلیسی، مطالعات اجتماعی ، هدیه آسمان و عربی میباشد.

حضور کلیه دانش آموزان در این آزمون ها الزامی میباشد و هرگونه غیبت هیچ عذرموجهی را دارا نمی باشد.

?هفته اول(چهارشنبه ساعت ١٣ الی جمعه ساعت ١٣ ۱۴۰۰/۲/۱ )

ریاضی(فصل ۵و۶)
علوم(فصل ۱و۲و۳و۴)
عربی(درس ۱و۲و۳)
زبان انگلیسی(درس ۱و۲و٣)
مطالعات اجتماعی (٢ فصل به انتخاب دانش آموز «از بین فصل های ١و٢و٣و۴و۵و۶»)
هديه آسمان (درس١و٢و٣و۴)

جلسهٔ توجیهی اولیاء دانش آموزان شیوه برگزاری امتحانات به زودی اعلام خواهد شد.

تذکر مهم «کلیه امتحانات کتبی و بصورت تشریحی خواهد بود»

مسئولیت شرکت و برگزاری این امتحانات برعهده والدین خواهد بود؛ خواهشمند است نسبت به حضور فرزندتان در این آزمون ها نظارت مسقیم داشته باشید.

?????????
سید احمد مرتضوی
مشاور دبیرستان هیات امنایی حق شناس