???????????
ولی محترم دانش آموز ورودی جدید پایه هفتم 1401-1400
با سلام
احتراماً خواهشمند است، جهت دریافت پاکت سئوالات آزمون ارزشیابی تشخیصی فرزند عزیزمان، روز دوشنبه مورخه 1400/6/15 از ساعت 7:30 الی 12 به مدرسه مراجعه فرمایید.
حضور به موقع شما عزیزان مزید امتنان است.
دبیرستان هیئت امنایی حق شناس
???????????