پیرو شیوه نامه مسابقات قرآن ارسالی در تاریخ 99/10/24 ، فایل رشته اذان و مداحی ( مختص پسران ) و رشته قرائت و ترتیل ( هم دختران هم پسران ) فقط توسط معاون پرورشی مدرسه تا تاریخ اعلام شده در شیوه نامه به شماره 09127793112 از طریق واتساپ ارسال گردد . دانش آموزان رشته حفظ نیز به شماره 09212789926 در واتساپ طبق تاریخ اعلام شده در ساعت اداری پیام ارسال کنند. لینک آزمون احکام، صحیفه سجادیه ، نهج البلاغه و تفسیر نیز به دانش آموزان این رشته اطلاع رسانی گردد تا در روز شنبه 99/11/18 راس ساعت 17 از طریق لینک در آزمون شرکت نمایند .

لینک آزمونها برای سه پایه هفتم ، هشتم و نهم به شرح زیر می باشد :

رشته صحیفه سجادیه – پایه هفتم

https://digiform.ir/w265d3150

رشته صحیفه سجادیه – پایه هشتم

https://digiform.ir/cccb3563d

رشته صحیفه سجادیه – پایه نهم

https://digiform.ir/cc9ab6bd2

رشته نهج البلاغه پایه هفتم

https://d.digi-form.ir/w39445d67

رشته نهج البلاغه – پایه هشتم

https://d.digi-form.ir/c0e5a9a18

رشته نهج البلاغه – پایه نهم

https://d.digi-form.ir/cf3d39c2a

رشته تفسیر قرآن کریم – پایه هفتم

https://d.digi-form.ir/wd74ae710

رشته تفسیر قرآن کریم – پایه هشتم

https://d.digi-form.ir/w0f6c6315

رشته تفسیر قرآن کریم – پایه نهم

https://d.digi-form.ir/w0ca287ce

رشته احکام دختران – پایه هفتم

https://d.digi-form.ir/w877cfcb9

رشته احکام دختران – پایه هشتم

https://d.digi-form.ir/ca28aed9b

رشته احکام دختران – پایه نهم

https://d.digi-form.ir/c07c26948

رشته احکام پسران – پایه هفتم

https://d.digi-form.ir/c7677f1ed

رشته احکام پسران – پایه هشتم

https://d.digi-form.ir/c896ae2ec

رشته احکام پسران – پایه نهم

https://d.digi-form.ir/c0eaaacbd