قایل توجه اولیای گرامی ورودی جدید
به اطلاع اولیای گرامی می رساند جهت ثبت نام نهایی فرزندتان حتماً باید نام کار بری و رمز عبور سامانه پادا را از مدرسه قبلی (ابتدایی) دریافت نمایید.

سپس مراحل زیر را انجام دهید تا ثبت نام فرزند شما نهایی گردد.
با تشکر- دبیرستان هیئت امنایی حق شناس