قابل توجه اولیاء محترم و دانش آموزانِ عزیز

به اطلاع میرساند‌ اولین جلسه کلاس تقویتی ریاضی روز شنبه مورخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۹،طبق گروه بندی های انجام شده و با توجه به دسته بندی دانش آموزان راس ساعت تشکیل میگردد لذا خواهشمند است طبق ساعت مقرر در کلاس حاضر و به جهت تعریف شدن هر اسم در هر گروه در کلاس موردنظر شرکت نمایید.

⚠️خواهشمند است دانش آموز اسم خود را چک کند تا در ورود به کلاس مشکل ایجاد نگردد.