عید رمضان به روزه داران خوش باد

بر باغ چمن باد بهاران خوش باد

امضا شود ار به دست مهدی امروز

پرونده کار اهل ایمان خوش باد

عید سعید فطر بر اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز و همچنین همکاران عزیز مبارک باد.