✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
قابل توجه اولیای محترم
جهت دریافت پرونده تحصیلی دانش آموزان، حضور پدر دانش آموز الزامی می باشد.( پرونده فقط به پدر تحویل داده می شود )
🌹 با سپاس از همراهی شما 🌹
مدیریت دبیرستان هیئت امنایی حق شناس
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅