دبیرستان پسرانه حق شناس

مکان این مدرسه توسط خیر مدرسه سازی به نام اکبر حق شناس ساخته و احداث شده است.

 

 

.

مطلب ویژه

گروه فعالیت های جاری مدرسه ما :

ورزش و مدرسه

مسابقات فوتبال ، تنیس روی میز ، دو همگانی و سایر ورزش ها و مسابقات به منظور افزایش روحیه  شاد و اجتماعی دانش آموزان برگزار می شود.

برنامه های مشاوره ای مدرسه شامل:

 مشاوره های تحصیلی ،روانشناسی ،مذهبی ، ایمنی و مشاوره هایی برای آشنایی با حرفه ها و کمک به انتخاب رشته آنها می باشد.

فنی و حرفه ای

در خصوص آشنایی دانش آموزان با حرفه های مختلف دوره های فنی و علمی در مدرسه برگزار می شود.

آزمایشگاه مدرسه

آزمایشگاه مدرسه با دارا بودن امکانات مناسب برای انجام آزمایش های مختلف علوم و مشاهده نتایج آن توسط مربیان با تجربه مدرسه و کادر مدیریت بکار گرفته می شود.

 ما در کنار شما هستیم

کادر مدیریت،اجرایی و مربیان مدرسه حق شناس

مدیریت و معاونین مدرسه

برای آشنایی با مدیر و معاونین مدرسه وارد این بخش شوید

مربیان مدرسه

برای آشنایی با مربیان مدرسه وارد این بخش شوید

انجمن اولیاء و مربیان

برای آشنایی با اعضاء انجمن وارد این بخش شوید 

مشاور های مدرسه

برای آشنایی با مشاور های مدرسه وارد این بخش بشوید