آغاز واکسیناسیون دانش آموزان

آغاز واکسیناسیون دانش آموزان 12 تا 18 ساله در دبیرستان حق شناس نیز از صبح امروز پنجشنبه 15 مهرماه با حضور فرمانده ستادکرونای شهر تهران آفای دکتر زالی، کادر…

ویدئو شماره 4 آموزش قرار دادن تکلیف

ویدئو شماره 4 آموزش نحوه قراردادن تکلیف در سامانه آموزش مجازی دبیرستان هیئت امنایی حق شناس تقدیم می گردد. در این ویدئو نحوه قراردادن تکلیف در سامانه آموزش مجازی…

ویدئو شماره 2 آموزش ورود به سامانه

ویدئو شماره 2 آموزش ورود به سامانه آموزش مجازی دبیرستان هیئت امنایی حق شناس تقدیم می گردد. در این ویدئو کوتاه به صورت سریع نحوه ورود به سامانه آموزش…

برنامه امتحانی پایه های هفتم و هشتم

برنامه امتحانی پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی1400-1399حضورتان تقدیم می گردد. امید است با عنایت به برنامه مزبور، ما را در هر چه بهتر برگزار شدن آن یاری فرمایید.