?????????
نفرات برتر آزمون جامع نهم پایه هفتم

رتبه اول با درصد ۱۰۰
آقایان:
آرمان احسان‌دادگر
رهام صادقی
محمدارشیا بابائیان
سیدامیرحسین بنی‌هاشمی
ایمان رکنی
امیرعلی شکرفروش
امیرحسین مرادیان
محمدپارسا معصومیان
آرین صادقیان

رتبه دوم با درصد ۹۷/۷۸
آقایان:
شایان چیت ساز
رهام رجبی
علی سینا رفاهی‌فرد
اشکان رحیم بخش
محمدرضا دمرچلی
ارسام طهماسبی

رتبه سوم با درصد ۹۵/۵۶
آقایان:
فرهان حاجعلی
سیدمهراد حسینی
ماهان خرم‌پور
امیرحسین خوشنود
محمدصدرا رجبیان
شراگیم شیرافکن
سام صابری‌ناصری

?????????

دانش آموزان پایه هفتم
خوش درخشیدید!

خسته نباشید و خداقوت تلاشگران راه دانش????