اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

برنامه امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دوره اول متوسطه شهریور ماه 1400

تجدیدی مدارس روزانه – تعیین رشته و…

روز امتحانتاریخ امتحانمواد درسیساعت امتحان
دوشنبه1400/06/08پیام های آسمانیساعت شروع امتحانات 8(صبح)
چهارشنبه 1400/06/10مطالعات اجتماعی
شنبه 1400/06/13 ریاضی
یک شنبه 1400/06/14 آموزش قرآن
دو شنبه 1400/06/15 املاء فارسی
چهار شنبه 1400/06/17 عربی
شنبه 1400/06/20 علوم تجربی
یک شنبه 1400/06/21 مهارت های نوشتاری (انشاء)
دو شنبه 1400/06/22 آمادگی دفاعی
سه شنبه 1400/06/23 زبان انگلیسی

تذکرات:

1-امتحانات راس ساعت 8 صبح برگزار می گردد.

2-غیبت در امتحانات به منزله نمره صفر خواهد بود.

3- امتحانات به صورت حضوری و در محل دبیرستان هیئت امنایی حق شناس برگزار می گردد.

4- با توجه به اینکه امتحانات به صورت حضوری برگزار می گردد، دانش آموزان نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی دقت لازم را مبذول نمایند/

5- همراه داشتن ماسک و وسایل بهداشتی اجباری است.

با تشکر- دبیرستان هیئت امنایی حق شناس