برنامه امتحانی پایان ترم پایه نهم به شرح زیر است:
دوشنبه 27-2-1400 آزمون پیامهای آسمان
سه شنبه 28-2-1400 آزمون املای فارسی
چهارشنبه 29-2-1400 آزمون قرآن
شنبه 1-3-1400 آزمون ریاضی
دوشنبه 3-3-1400 آزمون زبان انگلیسی
چهارشنبه 5-3-1400 آزمون مطالعات اجتماعی
شنبه 8-3-1400 آزمون علوم تجربی
یکشنبه 9-3-1400 آزمون مهارت های نوشتاری(انشاء)
دوشنبه 10-3-1400 آزمون آمادگی دفاعی
چهارشنبه 12-3-1400 آزمون عربی