با سمه تعالی

اولیاء محترم

با اهداء سلام و تحیات

برنامه امتحانی پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی1400-1399حضورتان تقدیم می گردد. امید است با عنایت به برنامه مزبور، ما را در هر چه بهتر برگزار شدن آن یاری فرمایید.

روز امتحانتاریخ امتحانپایه هفتمپایه هشتمساعت امتحان
دوشنبه27/2/1400پیام های آسمانیپیام های آسمانیساعت شروع امتحانات 8:30 (صبح)
سه شنبه28/2/1400املاء فارسیاملاء فارسی
چهارشنبه29/2/1400قرآنقرآن
شنبه1/3/1400ریاضیریاضی
یکشنبه2/3/1400انشاءانشاء
دوشنبه3/3/1400زبان انگلیسیزبان انگلیسی
سه شنبه4/3/1400تفکر و سبک زندگیتفکر و سبک زندگی
چهارشنبه5/3/1400مطالعات اجتماعیمطالعات اجتماعی
شنبه8/3/1400علومعلوم
یکشنبه9/3/1400
دوشنبه10/3/1400عربیعربی

تذکرات:

1-امتحانات راس ساعت 8:30 صبح برگزار می گردد.

2-غیبت در امتحانات به منزله نمره صفر خواهد بود.

3-با توجه به اینکه امتحانات در فضای مجازی برگزار می گردد، دانش آموزان نسبت به پاسخگویی سئوالات دقت لازم را مبذول نمایند و همچنین نسبت به وجود دسترسی مطمئن به اینترنت اطمینان داشته باشند تا خللی ایجاد نگردد.

4-از پاسخگویی به هرگونه تماس تلفنی در خصوص اعلام نمرات و نتیجه دانش آموزان معذوریم.

5- آزمون در سایت https://hschool.quiz24.ir/ برگزار می گردد.

با تشکر- دبیرستان هیئت امنایی حق شناس