??????????

تبریک? تبریک? تبریک?تبریک?

دانش آموزان عزیز واولیای گرامی و
مدیریت دبیرستان و کادر اجرایی

??????????

? دانش آموزان و اولیای گرامی گزارش جشنواره خوارزمی « مرحله منطقه ای» را در سال تحصیلی ١۴٠٠ – ١٣٩٩ به شرح ذیل به استحضار می رساند :

1️⃣از بین راه یافتگان مرحله منطقه ای :

✅ محور دست سازه – سخت افزار

??‍?دانش آموز:
محمد پارسا معصومیان

?‍?دبیر راهنما:
سید احمد مرتضوی

⚙️ موضوع:
طراحی و ساخت ربات رنگ پاش لوله های انتقالات سیالات

?پایه تحصیلی :
هفتم

?نتيجه:
راهیابی از مرحله «منطقه ای» به مرحله « استانی » ارتقاء پیدا کرد.

محمد پارسا جان متشکریم

?????????

سید احمد مرتضوی
مشاور دبیرستان هیأت امنایی حق شناس