?
??

?????????
???????
?????
???
?

نفرات برتر هفدهمین آزمون جامع پایه هفتم تاریخ آزمون: 1400/2/15

رتبه اول با درصد ۱۰۰
آقایان:
ایمان رکنی
آرین صادقیان

رتبه دوم با درصد ۹۶/۸۸
آقایان:
آرمان احسان‌دادگر
شایان چیت‌ساز
اشکان رحیم بخش
محمدپارسا معصومیان

رتبه سوم با درصد ۹۳/۷۵
آقایان:
کیارام قیاسی
اهورا گمینیان
علیرضا جبلی
سام صابری‌ناصری
ارسام طهماسبی
سیدمهراد حسینی

?
???
?????
???????
?????????